W ciągu ostatnich lat z powodu zmian w sposobie zdawania egzaminów maturalnych pojawiło się duże zapotrzebowanie na usługi osób piszących prezentacje maturalne. Profesjonalne pisanie prac tego rodzaju staje się zajęciem wielu osób związanych z edukacją. Znaczną grupę osób zajmujących się pisaniem prac maturalnych stanowią studenci ostatnich lat kierunków, z których zdawana jest matura.

Popyt na ich usługi jest z każdym rokiem większy a największe zainteresowanie zlecaniem pisania prac następuje w ostatnim okresie poprzedzającym egzaminy maturalne. Jednak zamawianie prezentacji maturalnych w tym czasie związane jest z koniecznością ponoszenia większych kosztów. Pisanie prac w tym czasie jest szczególnie trudne dla studentów, którzy przygotowują się wtedy do egzaminów semestralnych. Z tego powodu zmniejsza się ilość osób gotowych do pisania takich prac. Osoby wykonujące pisanie prac w tym okresie mogą, więc stawiać wyższe wymagania cenowe. Zdarzają się studenci, którzy z premedytacja przenoszą swoje egzaminy na późniejsze terminy tak, aby w czasie najbardziej zyskownych zamówień móc zająć się pisaniem prezentacji maturalnych. Jeśli dobrze zbiorą odpowiednią liczbę wartościowych zleceń mogą liczyć na pokaźny dochód.

Szybkie pisanie prac wymaga bowiem od piszącego szczególnie dużego zaangażowania w wykonywane zlecenie. Konieczne jest zawsze zebranie materiału źródłowego oraz jego analiza pozwalająca na późniejsze wykorzystanie w powstającej pracy. Szybkie pisanie prac nie może odbić się negatywnie na poziomie wykonywanego zlecenia, z tego powodu w trudnych przypadkach, kiedy ograniczony czas zadania nakłada się na wysokospecjalistyczny temat pracy konieczne jest uzyskanie pomocy dodatkowej osoby posiadającej odpowiednią wiedzę.

Pomoc taka pozwala znaczącą skrócić czas potrzebny na pisanie prac o wysokiej, jakości merytorycznej. Jednak korzystanie z pomocy osoby posiadającej odpowiednia wiedzę jest kosztowne i wpływa na znaczne podniesienie ceny usługi. Osoby zlecające takie pisanie powinny, więc składać zlecenia z możliwie dużym wyprzedzeniem. Pozwoli to na unikniecie ponoszenia zbędnych kosztów oraz da zamawiającemu dodatkowy czas na zapoznanie się z całością pracy.