Z racji bardzo szybkiego rozwoju globalnej sieci internetowej działania związane z pozycjonowaniem stron zaczęły odgrywać coraz większą rolę – bez niego osiągnięcie sukcesu w świecie wirtualnym staje się nie tylko trudniejsze, ale wręcz niemożliwe. Wiele osób zastanawia się jednak jaka jest różnica pomiędzy SEO i SEM, niejednokrotnie uznając je za synonimy. Tymczasem pojęcia te, chociaż pochodzą „z jednej branży”, nie oznaczają tego samego.

SEM (Search Engine Marketing) to określenie zbioru działań związanych z marketingiem w wyszukiwarkach internetowych. Jego podstawowym zadaniem jest podnoszenie pozycji danego serwisu w rekordach wyszukiwań przy pomocy odpowiednio dobranej listy słów i fraz kluczowych. Listę taką tworzy się na podstawie szczegółowej analizy sformułowań najczęściej wpisywanych przez użytkowników zainteresowanych pozyskaniem danych z konkretnego obszaru. Oprócz „ściągania” ruchu w ramach wyników organicznych możliwe jest wspieranie się również środkami płatnymi, w skład których wchodzą m.in. kampanie linków sponsorowanych.

SEO (Search Engine Optimization) służy natomiast określeniu działań mających na celu poprawienie parametrów strony internetowej w taki sposób, aby możliwe było jak najszybsze znalezienie danej witryny przez wyszukiwarki internetowe. SEO to proces długotrwały, nie mającym w zasadzie końca. Inaczej niż np. w przypadku Google Adwords nie ma możliwości jego „wyłączenia” lub późniejszego „włączenia”, bowiem porzucenie działań pozycjonerskich nawet na stosunkowo krótki czas – szczególnie w przypadku branż/dziedzin odznaczających się wysoką konkurencyjnością – prowadzi do zmarnotrawienia dotychczasowych osiągnięć i w przypadku zmiany decyzji konieczności rozpoczęcia wszystkiego od początku.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie: Agencja interaktywna Bydgoszcz